Notodden Energi Arena - Grønkjær

18. januar 2021

Notodden Energi sponser Grønkjær skisenter med årlige 250 000 kroner til drift de fire neste årene.

Fra nå av heter det Notodden Energi Arena – Grønkjær. Avtalen er gjort med opsjon på ytterligere

to nye år, og det vil snø mer penger på skisenteret hvis de sørger for flere kunder til energiverket.

Det er flotte forhold på Grønkjær om dagen, vi oppfordrer alle til å ta turen.

Chat med oss